ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Obwodnica Radomia

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jednorożec / 2009 - 2011

SEKTOR: woda i ścieki
INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jednorożec / 2009 - 2011

Kontrakt z Gminą Jednorożec reprezentowaną przez Zarząd Powiatu na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jednorożec".

Zakres inwestycji obejmował:

  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości zlewni około 10,5 m;
  • modernizację wodociągu grupowego „Jednorożec", na którą składały się przebudowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Jednorożec do miejscowości Drążdżewo Nowe oraz wymiana rur azbestowo - cementowych o łącznej długości ok. 6.150 mb wodociągu;
  • przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych;
  • modernizacja hydroforni w Jednorożcu.