ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II / 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II / 2013

Kontrakt z Gminą Raszyn na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II”.

Przedmiotem zamówienia były następujące zadania:

  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Dawidy, Dawidy Bankowe w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn –” – FAZA II – etap I”;
  •  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul Warszawskiej, Grudzi we wsi Dawidy w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”;
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Dawidy Bankowe, Łady w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA III– etap I”.