ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w Myślenicach / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w Myślenicach / 2014 - 2015

Kontrakt z Gminą Myślenice na pełnienie „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37".

Usługi inspektorów nadzoru nad kontraktami:

  • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni Przysiółek Radlanki – kontrakt nr 29”,
  • „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - kontrakt nr 30”,
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: dół, brzeg, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Krzyszkowice, Pustać - kontrakt nr 33”,
  • „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - kontrakt nr 36”,
  • „Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w ramach rozdziału ścieków sanitarnych od wód opadowych ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ramach rozdziału ścieków sanitarnych od opadowych w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w Myślenicach – kontrakt nr 37”.