ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2018 - 2020

15.05.2018 podpisaliśmy kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na świadczenie usługi inspektora nadzoru dla projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”.

Centrum dedykowane kobietom i dzieciom będzie pięciokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni ponad 14,5 tys. m. kw. i mieszczącym ponad 170 łóżek szpitalnych na oddziałach: Pediatrii Ogólnej, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Onkologii Dziecięcej, Neonatologicznym, Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich. Planowane jest stworzenie oddziałów, których obecnie nie ma w województwie (np. dziecięcy OIOM). W ten sposób zostanie zrealizowany jeden z celów strategicznych dokumentu Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Mieszkańcy województwa zyskają wysokospecjalistyczne centrum dostosowane do potrzeb nie tylko osób dorosłych i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych - z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - jak również z budżetu województwa oraz z budżetu państwa.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SAFEGE Polska dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze