ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc....

INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc. granica woj. łódzkiego - Warszawa (Konotopa) / 2009 - 2010

INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc. granica woj. łódzkiego - Warszawa (Konotopa) / 2009 - 2010

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Wykonaniem wycinki drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odcinku granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) w km 411+465,80 do 456+239,67.

Zakres prac obejmował usunięcie wszystkich drzew i krzewów znajdujących się w obrębie pasa drogowego wraz z karczowaniem pni, wyrównaniem powierzchni terenu po usuniętej roślinności oraz wywiezienie pozyskanego materiału poza granice pasa drogowego oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej stanu po wykonaniu przedmiotowych robót.