ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin dla ciepłowni miejskiej w Pabianicach / 2020 -2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin dla ciepłowni miejskiej w Pabianicach / 2020 -2022

21.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach.

Nasi specjaliści będą pełnić wielobranżowy nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie:

  • modernizacji istniejących instalacji odpylania spalin: budowa nowego stopnia odpylania spalin i filtrów workowych (układ dwóch filtrów pracujących na ilości spalin z trzech źródeł)
  • montażu instalacji odazotowania spalin metodami pierwotnymi wspomaganymi metodą wtórną SNCR dla kotłów K1 i K4
  • budowy instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą (układ dwóch instalacji pracujących dla kotłów K1, K3 i K4)
  • instalacji mediów pomocniczych.

Inwestycja ta zyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.