ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie robót budowlano-montażowych na sieciach...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku w Łomży / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku w Łomży / 2020 - 2023

24.03.2020 podpisaliśmy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku umowę na „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Zadanie 2”. Kontrakt potrwa ok. 3 lata.

Zadanie to obejmuje teren działania Gazowni w Łomży, zaś zakresem obejmie wykonanie prac na gazociągu o długości do 70 km - prace związane z modernizacją sieci gazowych oraz wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieci gazowej (gazociągi, gazociągi z przyłączami).