ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina / 2014 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina / 2014 - 2018

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na zarządzanie kontraktem "Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót. Zakres rozbudowy obejmuje w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic, budynków i kolidującej infrastruktury technicznej.

2. Roboty drogowe w zakresie:

 • budowy dwujezdniowej drogi klasy S,
 • budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 • budowę węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym.

3. Budowę obiektów inżynierskich:

 • przejść dla zwierząt, wiaduktów, mostów,

4. Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
 • budowę systemu odwodnienia dróg,
 • budowę kanału technologicznego.

5. Wykonanie innych elementów:

 • ekranów akustycznych,
 • zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

6. Na w/w odcinku zaprojektowano budowę 2 węzłów drogowych:

 • węzeł „ Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B,
 • węzeł „Mężenin ” łączący pośrednio drogę S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B.