ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej Volkswagen / 2018

SEKTORY: woda i ścieki,
INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej Volkswagen / 2018

07.06.2018 podpisała kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na pełnienie usług Inspektora nadzoru przy wykonaniu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu (obręb Głównieniec).

Sieć kanalizacji sanitarnej ma średnicę 250 z rur PE i łączną długość 125,15 m, zaś o tej samej średnicy, lecz z PCV ma długość 41,85 m.

Charakterystyka techniczna przyłącza kanalizacji sanitarnej:

  • Średnica i materiał: 160 mm PVC
  • Długość odcinka: 17,2 m
  • Średnia głębokość: 1,5 m
  • Rodzaj połączenia: przejście szczelne.