ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016

Kontrakt z kontrakt z ENEA Operator Sp. z o.o. na „Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku I, znajdującego się na ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu.
Obiekt ten będzie docelowo głównym miejscem kierowania przesyłem energii elektrycznej spółki. Planowane prace są następstwem reorganizacji służb ruchu i ustalenia modelu trójpoziomowej struktury hierarchicznej przesyłu, w której główną rolę pełnić będzie Centralna Dyspozycja Mocy.

Nowy system pozwoli na usprawnienie zarządzaniem siecią, w tym także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci wysokich napięć, poszerzy przekazywane dyspozytorom informacje, a także skróci czas reakcji w razie ewentualnej awarii.

Zobacz zdjęcia
Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator