ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016

Kontrakt z kontrakt z ENEA Operator Sp. z o.o. na „Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku I, znajdującego się na ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu.
Obiekt ten będzie docelowo głównym miejscem kierowania przesyłem energii elektrycznej spółki. Planowane prace są następstwem reorganizacji służb ruchu i ustalenia modelu trójpoziomowej struktury hierarchicznej przesyłu, w której główną rolę pełnić będzie Centralna Dyspozycja Mocy.

Nowy system pozwoli na usprawnienie zarządzaniem siecią, w tym także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci wysokich napięć, poszerzy przekazywane dyspozytorom informacje, a także skróci czas reakcji w razie ewentualnej awarii.

Zobacz zdjęcia
Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator Budynek ENEA Operator