ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu dla budowy "Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej - Przetarg VII i VIII".

Zadanie to realizowane było w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie", objętego  dofinansowaniem  ze  środków  Funduszu   Spójności   Unii Europejskiej, które pozwala wyrównywać poziom środowiska ze standardami Unii Europejskiej.

Roboty obejmowały przebudowę przewodów wodociągowych o długości 24 km w Warszawie .