ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia / 2013 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia / 2013 - 2015

Kontrakt z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini kontrakt na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.

Przedmiot zamówienia obejmował pełnienie funkcji Inżyniera na inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.

Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem nadzór nad budową ok. 18,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 sieciowymi pompowniami ścieków oraz 4 tłoczniami ścieków w obrębach: Brzezina, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice, Krępice.