ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2013 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000

Kontrakt ze Związkiem Międzygminnym Nidzica w Kazimierzy Wielkiej na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych w ramach projektu nr POIŚ.01.01.00-00-181/09-00 „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”.

Przedmiotem zamówienia była usługa związana z technicznym, finansowym i administracyjnym zarządzaniem Kontraktem na Roboty obejmującym Zadanie Inwestycyjne p.n. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”, w ramach którego realizowane były kontrakty na terenie gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce i Szczurowa:

  • Kontrakt II b - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka,
  • Kontrakt III-IV a - Budowa odcinków należących do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w gminie Działoszyce,
  • Kontrakt VIII a - Budowa kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami i zasilaniem w m. Szczurowa.