ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 2 części: Część 2: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9 Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km / 2023 - 2030

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 2 części: Część 2: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9 Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km / 2023 - 2030

10.01.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 2 części: Część 2: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9 Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km”.

Nasze obowiązki obejmą m.in.:

  • weryfikację i koordynację prac projektowych
  • wszelkie czynności z zakresu ochrony środowiska, zieleni i badań archeologicznych
  • nadzór nad pracami geodezyjnymi
  • zarządzanie kontraktem
  • kontrola i nadzór nad jakością i obmiarami
  • pomiary i badania kontrolne robót i materiałów
  • wszelkiego rodzaju odbiory
  • rozliczenie Kontraktu
  • czynności podejmowane po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności
  • działania promocyjne

Budowa drogi ekspresowej (odc. o dł. 17,3 km) jest inwestycją o znaczeniu krajowym - konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju, a także z potrzeby wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów miejskich. Realizowana będzie przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).