ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024

16.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.”Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów spółki – faza V i VI”.

Kontrakt obejmuje swoim zakresem:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zainstalowaniem ogniw fotowoltaicznych w siedmiu obiektach: Pompownia Nowodwory (instalacja na dachu obiektu), Stacja Pomp Kanałowych „Powiśle" (instalacja na dachu obiektu), Zakład Północny (instalacja naziemna), Stacja strefowa Białołęka (instalacja naziemna), Zakład Czajka (instalacja naziemna), Zakład Południe (instalacja naziemna), Zakład Dębe (instalacja naziemna). Łączna moc zainstalowana instalacji na terenie ww. zakładów wyniesie ok. 7 MW.
 2. zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę,
 3. wykonanie  robót  budowlanych   i   przygotowawczych   niezbędnych  do  zamontowania   paneli fotowoltaicznych,
 4. wykonanie instalacji fotowoltaicznych,
 5. wykonanie instalacji elektrycznych i energetycznych,
 6. wykonanie system automatyki wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 7. rozruch instalacji oraz szkolenia użytkowników,
 8. uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii odnawialnej z OZE.
INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024

Zakres Robót został podzielony na Odcinki:

 • Odcinek V.1 - Pompownia Nowodwory
 • Odcinek V.2 - Stacja Pomp Kanałowych Powiśle
 • Odcinek V.3 - Zakład Północny - obszar C
 • Odcinek V.4 - Stacja Strefowa - Białołęka - obszary L i M
 • Odcinek VI. 1 - Zakład Czajka
 • Odcinek VI.2 - Zakład Północny - obszar G
 • Odcinek VI.3 - Zakład Południe
 • Odcinek VI.4 - Stacja Strefowa - Białołęka - obszar K
 • Odcinek D - Zakład Dębe

Inwestycja jest jednym z etapów Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2018-2025. Dzięki niej spółka będzie pozyskiwać czystą i bezpieczną dla środowiska energię elektryczną.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” oraz „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.