ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Analiza zgodności projektowanych rozwiązań...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Analiza zgodności projektowanych rozwiązań technologicznych systemu oczyszczania spalin w ITPOE w Rzeszowie / 2023

SEKTOR:
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Analiza zgodności projektowanych rozwiązań technologicznych systemu oczyszczania spalin w ITPOE w Rzeszowie / 2023

13.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Eko-Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na skonsultowanie wyników analizy zgodności projektowanych rozwiązań technologicznych (system oczyszczania spalin w zakresie redukcji tlenków azotu z dodatkowym palnikiem na lekki olej opałowy do podgrzewu spalin, wchodzący w skład ITPOE w Rzeszowie) z obowiązującym prawem i wydanymi dotychczas decyzjami administracyjnymi oraz wskazaniu, czy zastosowane w projekcie rozwiązania w ww. zakresie podtrzymują kwalifikację przedsięwzięcia jako spalarni odpadów.

Praca ekspertów SAFEGE będzie polegała na wykazaniu w oparciu o analizę dokumentacji oraz obowiązujących aktów prawnych, czy planowane rozwiązania nie będą wymagały zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie – zmiany uzyskanych decyzji administracyjnych.