ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich, małych oraz przejść dla płazów - droga ekspresowa S5 / 2023 - 2027

SEKTOR:
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich, małych oraz przejść dla płazów - droga ekspresowa S5 / 2023 - 2027

10.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 odcinki 4 i 6, z podziałem na części: Część 2. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km – na terenie powiatu nakielskiego i żnińskiego”.

Praca specjalistów SAFEGE będzie polegała m.in. na przeprowadzeniu wizji terenowych oraz opracowaniu merytorycznym zebranych danych. Pełny okres monitoringu obejmuje okresy wiosenny, letni, jesienny i zimowy.

Monitoring oprócz analizy wykorzystania przejść przez zwierzęta będzie obejmował również ocenę stanu technicznego oraz uwarunkowań środowiskowych mogących mieć wpływ na to, czy zwierzęta korzystają z tych przejść i jak często to robią - takich jak m. in.:

  • uszkodzenia, braki w wygrodzeniu na przejścia, obecność niepożądanych elementów lub przedmiotów blokujących przejście lub zmniejszających jego drożność
  • zagospodarowanie powierzchni przejścia (roślinność, głazy, karpiny, zbiorniki wodne)
  • zagospodarowanie otoczenia przejścia (obecność i stan ogrodzeń naprowadzających i zieleni naprowadzającej, obecność urządzeń mogących utrudniać korzystanie z przejścia itp.)
  • aktywność ludzi na przejściu

Zakres działań będzie obejmował również sugestie zasadnych i możliwych do przeprowadzenia zmian technicznych, mogących przyczynić się do lepszego wykorzystania przejść przez zwierzęta.

Badania tego typu pozwalają ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i są ważnym elementem działań w obszarze jego ochrony.