ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Garwolina / 2023 - 2027

SEKTORY: , transport drogowy
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Garwolina / 2023 - 2027

06.11.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na „Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Garwolina.”

Działania naszych specjalistów z Biura Konsultingu Środowiskowego będą obejmowały zinwentaryzowanie wszystkich przejść dla zwierząt, ocenę ich skuteczności poprzez kontrolę i ocenę ich stanu, a także określenie śmiertelności zwierząt na danym odcinku drogi ekspresowej.

Jest to już trzecia współpraca z GDDKiA Warszawa w zakresie zagadnień związanych z monitoringiem przyrodniczym stanowiącym działania z obszaru ochrony środowiska.