ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie operatu wodnoprawnego dla...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Elektrociepłowni Żerań / 2023 - 2024

SEKTOR:
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Elektrociepłowni Żerań / 2023 - 2024

07.08.2023 podpisaliśmy z PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie kontrakt na opracowanie operatu wodnoprawnego dla Elektrociepłowni Żerań w zakresie: odwodnienia budynku, ujęcia wód powierzchniowych, odprowadzania wód z pomp próżniowych ujęcia, odprowadzenia wód z odwodnień kanałów kablowych kotłowni i maszynowni.

Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji, w tym zaktualizowanie pozwolenia wodnoprawnego w celu kontynuowania prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.