ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej w Łodzi / 2023

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej w Łodzi / 2023

30.05.2023 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na „Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej w wybranych lokalizacjach na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi”.

Współpraca ta wdrażana będzie w czterech równoległych etapach. Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji.

Działania obejmujące zagadnienia z obszaru gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód przyczynią się do zredukowania negatywnego wpływu na środowisko oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.