ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim / 2023 - 2024

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim / 2023 - 2024

01.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gorzów Wielkopolski na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego w północnej części miasta w ramach zadania częściowego nr 2 – Północna Obwodnica Gorzowa Wlkp. realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta”.

Merytoryczne opracowanie dokumentacji będzie możliwe dzięki szczegółowemu i kompleksowemu podejściu do tematu naszych Ekspertów SAFEGE - ze szczególnym uwzględnieniem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, a także wszystkich aspektów związanych z ochroną wód, gruntów, powietrza, ograniczenia emisji hałasu i odpadów.

W skład dokumentacji będą wchodziły karta informacyjna przedsięwzięcia i ewentualny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji liniowej (drogi).