ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania parametrów rzeki Odry / 2023

SEKTOR:
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania parametrów rzeki Odry / 2023

15.02.2023 podpisaliśmy kontrakt z H2 Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania parametrów rzeki Odry na wybranym odcinku pod względem możliwości poboru oraz przedstawienia przykładowego wariantu rozwiązań technicznych dostosowanego do charakterystyki brzegu na danym odcinku rzeki.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  • Opis / określenie parametrów rzeki Odry na wybranym odcinku pod względem możliwości powierzchniowego (lub w koniecznym przypadku pod dnem rzeki) poboru wody w ilości 1,5 m³/s oraz z przypadku braku możliwości poboru wody w ilości 1,5 m³/s – ustalenie realnego / możliwego poboru;
  • Przedstawienie przykładowego (schematycznego) wariantu rozwiązania technicznego dostosowanego do charakterystyki brzegu rzeki na danym odcinku rzeki.

Celem przedsięwzięcia jest analiza parametrów rzeki pod względem możliwości wykorzystania jej do produkcji wodoru. Określenie możliwości i ewentualnego sposobu oraz możliwej ilości wód do poboru wykluczy nadmierną eksploatację ujęć wód podziemnych i/lub negatywny wpływ tego procesu na rzekę Odrę.