ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów" wraz z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód podziemnych" / 2023 - 2025

SEKTOR:
KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów

28.07.2023 podpisaliśmy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie kontrakt na wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów" wraz z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód podziemnych" wraz z propozycją wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej oraz opcjonalne uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji, w tym:

  • wykonanie operatu oraz sporządzenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej wraz z wymaganymi załącznikami
  • uzyskanie w drodze decyzji pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchtów”.

Celem tych działań jest kontynuowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, a także zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko.