ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zaproponowanie działań mających na celu...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zaproponowanie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska na Mazowszu / 2022 - 2024

SEKTORY: odpady, środowisko,

13.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą zajmującą się zagospodarowaniem odpadów i będącą producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych z siedzibą na Mazowszu na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie zakładu w kontekście problematyki środowiskowej.

Główne wyzwania na tym projekcie to zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska odpadów na przylegający obszar w tym także na stan wód podziemnych.

Nasi eksperci zapewnią poniższe:

  • analizę wyników badań jakości wód przekazaną przez Klienta
  • przeprowadzenie badań we wskazanej lokalizacji składowiska oraz w jego sąsiedztwie z uwzględnieniem potencjalnego przemieszczania się zanieczyszczeń
  • lokalizację miejsca wystąpienia problemów
  • analizę możliwych skutków środowiskowych wraz z kierunkami oddziaływania oraz analiza potencjalnych konsekwencji prawnych
  • propozycje rozwiązań, możliwych scenariuszy dalszych działań naprawczych wraz z ich szacunkową wyceną oraz analizą porównawczą i rekomendacją odnośnie do najkorzystniejszego scenariusza.