ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie...

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW w Koniecpolu – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami / 2023

KONSULTING ŚRODOWISKOWY: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW w Koniecpolu – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami / 2023

23.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na realizację projektu „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW w Koniecpolu – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami”.

Współpraca będzie wdrażana w ośmiu równoległych etapach. Zadaniem naszych specjalistów będzie zaktualizowanie pozwoleń wodnoprawnych w celu umożliwienie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.

Celem projektu jest zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz uzyskanie decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i/lub gruntu.