ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom...

POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020

POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020

13.09.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)”.

  • Inwestycja będzie polegać na wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej liczącego ok. 65 km  o nośności 115 kN/oś i projektowanej prędkości 120 km/h. Droga będzie przebiegać przez powiaty: radomski, zwoleński i puławski. Szerokość pasa ruchu wyniesie 3,5 m, a pasa awaryjnego 2,5 m.
  • W ramach niniejszego Projektu dokonana zostanie analiza wielokryteriowa wariantów przebiegu S12 oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej pod przyszłą budowę drogi.