ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki,...

POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016

POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016

Kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści dokumentu porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice” oraz przygotowanie treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego.

Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy:

  1. przygotowanie Listu Intencyjnego o współpracy partnerskiej gmin Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów i Michałowice;
  2. opracowanie treści porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice”.

Opracowanie będzie zawierać następujące zagadnienia:

zapisy dotyczące ogólnych informacji o przedsięwzięciu;
procedury dotyczące zakresu praw i obowiązków Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich;
informacja o realizacji i sposobie przepływu informacji pomiędzy stronami umowy partnerskiej.