ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej...

POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022

POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022

28.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku na wykonanie usługi w zakresie pomocy technicznej wraz z pełnieniem funkcji konsultanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wsparcia DJRP w zarządzaniu Projektem pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II”. Inwestycja polega na:

 1. wykonaniu przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
 2. budowie zlewni ścieków dowożonych;
 3. przebudowie technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

Projekt obejmuje 9 zadań inwestycyjnych:

 • Zad. nr 1 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Konieczki w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 2,3 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego wraz ze studniami);
 • Zad. nr 2 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Północ w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 4,1 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego wraz ze studniami);
 • Zad. nr 3 przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Centrum w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 6,7 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 • Zad. nr 4 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Kochanowskiego i Bogdanowicza w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 4 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 • Zad. nr 5 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 3,1 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 • Zad. nr 6 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strefowej w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 0,9 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 • Zad. nr 7 „Przebudowa wodociągu magistralnego DN-400 SUW miasta Ełk” – na długości 2,1 km;
 • Zad. nr 8 „Budowa zlewni ścieków dowożonych przy ul. Garbarskiej w Ełku”;
 • Zad. nr 9 „Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej” – w celu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.