ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych Archiwum...

POMOC TECHNICZNA: Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych Archiwum Państwowego na ul. Ordona w Warszawie - wsparcie eksperckie / 2023

POMOC TECHNICZNA: Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych Archiwum Państwowego na ul. Ordona w Warszawie - wsparcie eksperckie / 2023

10.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Archiwum Państwowym w Warszawie na usługi wsparcia eksperckiego (tzw. biegły zewnętrzny) przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz wykonywanie obowiązków biegłego w pracach Komisji Przetargowej Zamawiającego w postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce przy ul. Ordona 23 w Warszawie”.

W zakres usług świadczonych przez specjalistów SAFEGE będzie wchodziło m. in.:

  • opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • weryfikacja dokumentacji projektowej, pozwolenia na rozbiórkę udostępnionego przez Zamawiającego
  • przygotowanie projektu umowy z wykonawcą robót rozbiórkowych
  • określenie kryteriów oceny ofert w zakresie ceny i doświadczenia
  • przygotowanie warunków udziału w postępowaniu
  • pomoc przy prawidłowym ogłoszeniu zamówienia
  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie całej procedury przetargowej
  • przygotowanie wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów
  • głos doradczy w ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
  • reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.