ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Obwodnica Radomia

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce...

POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach / 2017 - 2018

POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach

23.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. na opracowanie czterowariantowej „Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce firmy Opel w Tychach”.

Modernizacja będzie polegała na zwiększeniu przepustowości istniejącej oczyszczalni w związku z planowanym podwyższeniem liczby produkowanych w fabryce silników.