ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017

POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017

POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017

08.12.2016  podpisaliśmy kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na Wykonanie dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji polegającej na „Likwidacji lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie”.

Dokumentacja będzie stanowić podstawę do sporządzenia Studium Wykonalności i realizacji inwestycji prowadzonej metodą „Zaprojektuj-Wybuduj”.

Istniejąca od 1974 roku oczyszczalnia ścieków w Maszewie oczyszcza ścieki z Płocka oraz gmin ościennych: Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przystosowana do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym procesie Bardenpho uzupełnionym komorą predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Likwidacja zbiorników osadowych stanowi kolejny element kompleksowej modernizacji oczyszczalni.

Mieliśmy okazje już 4-krotnie pracować dla tego zamawiającego przez ostatnie lata i obiekt ten jest naszym specjalistom doskonale znany.