ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na...

POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013

POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013

Kontrakt z Kozienicką Gospodarką Komunalną na usługę konsultanta dla zadań inwestycyjnych Projektu: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice", współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz realizowaną zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Projekt obejmował wsparcie techniczne przy realizacji zadań:

  • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach - cześć biologiczna oczyszczalni zostanie rozbudowana w celu zapewnienia wymaganej redukcji zanieczyszczeń przy uwzględnieniu ładunku zanieczyszczeń dla przepustowości Qśr.d=4500 m3/d,
POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013
  • budowa 26 km sieci wodociągowej,
  • budowa 31 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowa 197 pompowni
  • modernizacja 2 Stacji Uzdatniania Wody.