ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Błonie - przebudowa drogi wojewódzkiej 579 / 2023 - 2026

PROJEKTOWANIE: Błonie - przebudowa drogi wojewódzkiej 579 / 2023 - 2026

PROJEKTOWANIE: Błonie - przebudowa drogi wojewódzkiej 579 / 2023 - 2026

12.07.2023 w Centrum Sportu w Błoniu podpisaliśmy umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na wykonanie projektu drogi wojewódzkiej 579 - mieszkańcy miasta Błonie czekali na ten moment 25 lat.

Nasi eksperci z Biura Projektów i Konsultingu opracują dokumentację dla przebudowy drogi klasy G - odcinka o długości ok 2,5 km - która obejmie m.in. budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich (most na rzece Rokitnica, wiadukt nad linią kolejową nr 3), dróg serwisowych oraz ścieżek dla pieszych i rowerów. W ramach inwestycji powstaną też zatoki autobusowe, miejsca do kontroli pojazdów i system odwodnienia. Zostanie też przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna kolidująca z planowaną drogą. 

Droga w swoim nowym przebiegu wyprowadzi ruch ze ścisłego centrum Błonia. Ustalony od lat przebieg wraz budową wiaduktu nad linią PKP i mostem przez rzekę Rokitnicę pozostaje bez zmian. Dokumentacja projektowa zostanie ukończona do sierpnia 2026 r.

Napisali o wydarzeniu:

Cieszymy się, że wraz z naszym Klientem mamy realny wpływ na coraz bardziej zrównoważony transport w naszym kraju.