ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja...

PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020

PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020

31.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla 2 zadań Zakładu Świętokrzyskiego”.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:

  1. zadanie nr 1 – budowa linii 15kV napowietrzno - kablowej relacji PT Opoczno – PT Radzice,
  2. modernizacja LPN Rejowiec – kier. Żulin na całym odcinku.