ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka –...

PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017

PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017

01.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą ZUE S.A. z Krakowa (która z kolei podpisała kontrakt z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) na opracowanie przedmiarów robót w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej koniecznych do złożenia oferty w postępowaniu: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ WYKONANIE BUDOWY LINII TRAMWAJOWEJ KST ETAP III (OS. KROWODRZA GÓRKA – GÓRKA NARODOWA) WRAZ Z BUDOWĄ DWUPOZ. SKRZYŻOWANIA W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ”.

Przedsięwzięcie to stanowi III etap budowy Krakowskiego Szybkiego osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ul. Pachońskiego do Górki Narodowej Zachód.

W ramach inwestycji SAFEGE opracowała przedmiary robót w następujących branżach:

  • konstrukcyjnej – budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R”, budowa terminala autobusowo-tramwajowego, rozbiórka budynków
  • i budowli kolidujących z inwestycją;
  • sanitarnej – budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków deszczowych, urządzeń oczyszczających, usunięcie kolizji wod-kan-gaz-co;
  • elektrycznej – oświetlenie, sieć elektroenergetyczna NN, sieć elektroenergetyczna SN, sieć elektroenergetyczna WN.