ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą...

PROJEKTOWANIE: Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego oraz przebudowa peronu tramwajowego Sielska w ciągu ul. Głogowskiej w Poznaniu / 2020

PROJEKTOWANIE: Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego oraz przebudowa peronu tramwajowego Sielska w ciągu ul. Głogowskiej w Poznaniu / 2020

14.09.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łuku torowego na Placu Wiosny Ludów oraz przebudowy przystanków tramwajowych Rynek Jeżycki, Sielska.

Specjaliści z naszego Biura Projektów i Konsultingu opracują:

  • dokumentację techniczną dla zadania „Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego i dostosowaniem przystanków Wrocławska do obsługi taboru 45m na podstawie rysunku koncepcyjnego dla dodatkowej relacji skrętnej w torowisku tramwajowym przy CH Kupiec”;
  • dokumentację projektową przebudowy peronu tramwajowego Sielska – kierunek Górczyn w ciągu ul. Głogowskiej. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu peronu w formie tzw. „przystanku wiedeńskiego” (czyli przystanku o konstrukcji polegającej na podniesieniu jezdni do poziomu chodnika, co ułatwia dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych) z wydłużeniem krawędzi peronowej do 45 m oraz dostosowaniem do wymagań standardów dostępności dla Poznania;
  • dokumentację projektową przebudowy przystanków tramwajowych na Rynku Jeżyckim w ciągu ul. Dąbrowskiego. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu peronów w formie „przystanków wiedeńskich” z wydłużeniem krawędzi peronowej do 45 m oraz dostosowaniem do wymagań standardów dostępności dla Poznania.

To kolejny projekt mający na celu usprawnienie, zrównoważenie i zwiększenie bezpieczeństwa transportu miejskiego, którym zajmują się eksperci z SAFEGE.