ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr...

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) / 2017 - 2018

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Zachodniopomorskim, w konsorcjum z Schuessler Plan Inżynierzy podpisała kontrakt z Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla Projektu pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

Przebieg obwodnicy będzie stanowił połączenie ulicy Niechorskiej (droga wojewódzka nr 110) na wysokości działek nr 147 i 148 w obrębie Rzęskowo z ulicą Piastów (droga wojewódzka nr 105) od strony północno-zachodniej na wysokości działek nr 9 w obrębie Gryfice oraz 12/2 i 82 w obrębie Sławno-Sokołów. Długość projektowanego odcinka drogi wyniesie ok. 4,5 km.

Prace obejmą m.in. zaprojektowanie:

  • jezdni o szerokości 7 m;
  • ciągów pieszych i pieszo-rowerowych – w razie potrzeby;
  • mostu nad rzeką Regą;
  • odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody do cieków lub zbiorników naturalnych, po podczyszczeniu zbieranej wody opadowej;
  • oświetlenia drogowego.