ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Morąga / 2023 - 2030

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Morąga / 2023 - 2030

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Morąga / 2023 - 2030

04.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga.

Nowy odcinek drogi o długości ok. 5 km połączy drogi wojewódzkie nr 519 i 527. Nowa droga będzie mieć klasę G. Zostanie ona również dostosowana do nośności 115 kN/oś. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

 

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

  • Etap I – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej
  • Etap II – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID

 

Budowa obejścia miasta Morąg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 jest dla województwa warmińsko – mazurskiego przedsięwzięciem niezwykle istotnym. Obwodnica umożliwi odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunkach Olsztyn-Małdyty oraz Olsztyn-Pasłęk. Przez Morąg idzie obecnie cały ruch tranzytowy m.in. z drogi krajowej nr 7 w stronę Olsztyna. Jest to dla mieszkańców, a w sezonie turystycznym również dla turystów bardzo uciążliwe.