ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178...

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017

02.12.2016 podpisaliśmy (jako konsorcjum z firmą BBF) kontrakt z firmą SKANSKA S.A. na Wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie Zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja rozpocznie się od ronda wybudowanego przy skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej z ul. Kubiaka w Obornikach, następnie będzie biegła na wschód po trasie nieczynnej linii kolejowej, a po wybudowaniu nowego mostu na rzece Wełnie – przez przebudowany wiadukt drogowy na skrzyżowaniu z ul. Staszica aż do ronda turbinowego z drogą krajową nr 11 (ul. 11 Listopada).

Główna trasa obwodnicy będzie miała 1,2 km długości i 7 metrów szerokości. Na całej długości obwodnicy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Przedsięwzięcie obejmie także wykonanie oświetlenia drogowego i odwodnienia drogi.