ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Tucholi / 2023 - 2030

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Tucholi / 2023 - 2030

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Tucholi / 2023 - 2030

02.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Tucholi.

W efekcie opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia powstanie nowa droga wraz z potrzebnymi obiektami inżynierskimi takimi jak estakada, mosty i wiadukt PKP. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, co wzmocni bezpieczeństwo oraz usprawni komunikację zarówno w samym mieście, jak i w jego bezpośredniej okolicy.  

Projektanci SAFEGE będą odpowiedzialni między innymi za:

  • przygotowanie projektu,
  • kolejne konsultacje związane ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi (korytarz trasy konsultowaliśmy w poprzednich latach),
  • uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
  • nadzór autorski w trakcie prac budowlanych.

Dziesięciokilometrowa trasa zostanie sfinansowana z funduszy publicznych. Na ten cel samorząd województwa pozyskał 75 mln zł dofinansowania.