ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego...

PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na Zadanie nr 1 przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodów wodociągowych dn 100 mm lca 765 m w ul. Rosy, dn 100 mm lca 255 m w ul. Wiechy, dn 100 mm lca 185 m w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj, dn 80 mm lca 70 m w drodze dojazdowej do ul. Wiechy, dn 100 mm lca 1135 m w drogach dojazdowych do ul. Rosy, dn 80 mm lca 85 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Rosy, dn 80 mm lca 70 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Ruczaj oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów.

Zadnie 1 zostało podzielone na 10 części:

  1. Zadanie nr 1 A: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę: przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 765 m w ul. Rosy na odcinku od końcówki projektowanego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Wiechy do istniejącego przewodu wodociągowego Dz 110 mm w ul. Prętowej; przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 255 w ul. Wiechy na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego Dz 125/11,4 mm (PE) w ul. Wiechy do ul. Rosy.
  2. Zadanie nr 1 B: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 185 m w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dz 160 mm (PVC) w ul. Ruczaj do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  3. Zadanie nr 1 C: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 80 mm Lca 70 m w drodze dojazdowej do ul. Wiechy na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Wiechy do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  4. Zadanie nr 1 D: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 420 m w drodze dojazdowej do ul. Rosy na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Rosy do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Rosy do istniejącego przewodu wodociągowego Dz 100 mm (PE) w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj.
  5. Zadanie nr 1 E: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 220 m w drodze dojazdowej do ul. rosy na odcinku od ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN 100 mm w drodze dojazdowej do ul. Rosy do złączenia z projektowanym przewodem wodociągowym DN 100 mm w ul. Rosy.
  6. Zadanie nr 1 F: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 80 mm Lca 85 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul Rosy na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego Dn 100 mm w drodze dojazdowej do ul. Rosy do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  7. Zadanie nr 1 G: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 80 mm Lca 70 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Ruczaj na odcinku od funkcjonującego zaznaczonego na mapie jako projektowany przewód wodociągowy Dn 100 mm do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  8. Zadanie nr 1 H: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 210 m w drodze dojazdowej do ul. Rosy na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Rosy do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  9. Zadanie nr 1 I: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 135 m w drodze dojazdowej do ul Rosy na odcinku projektowanego przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Rosy do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.
  10. Zadanie nr 1 J: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 150 m w drodze dojazdowej do ul. Rosy na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul Rosy do HP za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku.