ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie...

PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016

PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z podziałem na 26 zadań”.

Projekt dzieli się na 26 zadań, w ramach których opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę:

 • Zadanie 1: kanałów ściekowych 0,2 m i 0 0,25 m na ul. Wolęcińskiej, Patriotów, Lipkowskiej, Ezopa, Łabędziej i Zbójnogórskiej;
 • Zadanie 2: kanałów ściekowych 0,2 m i 0 0,3 m na ul. Pajęczej i Sobierajskiej;
 • Zadanie 3: kanałów ściekowych 0,2 m i 0 0,3 m na ul. Warsztatowej i Wolęcińskiej;
 • Zadanie 5: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Lipkowskiej;
 • Zadanie 6 kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Ezopa i Sobierajskiej;
 • Zadanie 7: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Łabędziej, Sobierajskiej i Zbójnogórskiej;
 • Zadanie 9: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Warsztatowej i Sobierajskiej;
 • Zadanie 10: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Osterwy;
 • Zadanie 11: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Osterwy;
 • Zadanie 12: kanałów ściekowych 0,2 m na ul. Przyleśnej i Lipkowskiej;
 • Zadanie 13: kanałów ściekowych 0,2 m w ciągu dojazdowym do ul. Warsztatowej;
 • Zadanie 14: kanałów ściekowych 0,2 m w ciągu dojazdowym między ul. Sobierajską i ul. Osterwy;
 • Zadanie 15: kanałów ściekowych 0,2 m w ciągu dojazdowym do ul. Osterwy; 
PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016
 • Zadanie 16: przewodu wodociągowego DN 100 mm na ul. Wolęcińskiej, Trakt Napoleoński, Przyleśnej i Lipkowskiej
 • Zadanie 17: przewodu wodociągowego DN 150 mm na ul. Sobierajskiej;
 • Zadanie 18: przewodu wodociągowego DN 100 mm i 80 mm w ciągu dojazdowym do ul. Patriotów oraz do ul. Lipkowskiej;
 • Zadanie 20: przewodu wodociągowego DN 80 mm w ciągu dojazdowym do ul. Lipkowskiej oraz do ul. Ezopa;
 • Zadanie 21: przewodu wodociągowego DN 80 mm i 100 mm na ul. Sobierajskiej, w    ciągu dojazdowym do ul. Warsztatowej i między ul. Warsztatową a Sobierajską;
 • Zadanie 22: przewodu  wodociągowego DN 80 mm i 100 mm w ciągu dojazdowym do ul. Sobierajskiej;
 • Zadanie 23: przewodu wodociągowego DN 150 mm, 100 mm i 80 mm na ul. Osterwy, w ciągu dojazdowym do ul. Osterwy oraz na  ul. Pajęczej;
 • Zadanie 24: przewodu wodociągowego DN 80 mm i 100 mm w ciągu dojazdowym do ul. Warsztatowej;
 • Zadanie 25: przewodu wodociągowego DN 100 mm w drodze dojazdowej między ul. Sobierajską a Osterwy;
 • Zadanie 26: przewodu wodociągowego DN 100 mm w ciągu dojazdowym do ul. Osterwy.

z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.