ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na...

PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2013 - 2014

PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2013 - 2014

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie”.

Dokumentacja, obejmowała opracowanie:

 • karty projektu;
 • wniosku o wydanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • mapy do wniosku wymienionego;
 • mapy do celów projektowych;
 • projektu branży konstrukcyjnej fundamentów, szkieletu i zadaszenia;
 • projektu architektoniczno – budowlanego z dokumentacją wykonawczą zadaszenia poletek osadowych;
 • projektu budowlano – wykonawczego branży elektrycznej oświetlenia wraz z zasileniem;
 • projektu budowlano – wykonawczego branży sanitarnej rozsączania wód deszczowych z zadaszenia;
 • operatu wodno – prawnego na rozsączanie wód opadowych;
 • kosztorysu inwestorskiego;
 • przedmiaru robót.