ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego...

PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017

PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017

21.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na projektowanie dla „Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w obrębie ulic: Lipowa, Młyńska, Kopernika i Łukowska w Obornikach w systemie ” dla firmy COLAS Polska Sp. z o.o.

Inwestycja została podzielona na 5 zadań:

1) Zadanie nr 1: Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Lipową (drogą nr 187)  oraz przystanku autobusowego wraz z przebudową odcinka ulicy Młyńskiej – w tym m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych budynków i wiat, ogrodzeń, zbędnych sieci i urządzeń infrastrukturalnych,
 • budowa dwukierunkowej drogi o dł. 100 mb (nawierzchnia asfaltowa) łączącej DW nr 187 (ul. Lipową) z drogą gminną – ul. Kopernika,
 • budowa placu manewrowego wraz ze stanowiskami przystankowymi dla autobusów, peronami dla pasażerów i parkingiem dla autobusów,
 • przebudowa odcinka drogi – ul. Młyńskiej;

2) Zadanie nr 2: budowa parkingu "A" dla 35-40 pojazdów osobowych przy ulicy Lipowej – w tym m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych budynków i wiat, ogrodzeń, zbędnych sieci i urządzeń infrastrukturalnych,
 • budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
 • budowa zjazdu na drogę gminną – ul. Kopernika,
 • budowa chodników w obszarze parkingu (wzdłuż ulicy Lipowej);

3) Zadanie nr 3: Budowa parkingu "B" dla 49-55 pojazdów osobowych (przy ulicy Łukowskiej) – w tym:

 • wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych,
 • budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
 • budowa zjazdu na DW nr 187,
 • budowa chodników w obszarze parkingu;

5) Zadanie nr 4: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łukowskiej (DW nr 187 w kierunku Murowanej Gośliny) o dł. około 0,9 km – w tym m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych,
 • budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
 • budowa przejazdu przez przejazd kolejowy w ulicy Łukowskiej;

6) Zadanie nr 5: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej (DW nr 187 w kierunku centrum miasta) o dł. około 380 m – w tym m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych,
 • budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
 • budowa odwodnienia powierzchni utwardzonych.