ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Gazociąg o dł. około 1500 m na terenie ZEM w Gliwicach / 2022...

PROJEKTOWANIE: Gazociąg o dł. około 1500 m na terenie ZEM w Gliwicach / 2022 - 2024

SEKTOR: projektowanie
PROJEKTOWANIE: Gazociąg o dł. około 1550 m na terenie ZEM w Gliwicach / 2022 - 2024

21.07.2022 podpisaliśmy z ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach kontrakt na "Wykonanie projektu gazociągu DN250/DN200 o ciśnieniu roboczym 0,45 MPa i długości 1500 m, przebiegającego napowietrznie na istniejącej estakadzie energetycznej na terenie zakładu w Gliwicach".

Nasza usługa polegać będzie na wykonaniu kompletnego projektu i dokumentacji budowlano-wykonawczej gazociągu z zaplanowaniem przebiegu i podparcia lub podwieszenia na istniejącej estakadzie, zaplanowaniem podłączeń do istniejących odczepów oraz opracowaniem kosztorysu. Do zadań  naszych ekspertów będzie należało nie tylko projektowanie, ale również bieżące doradztwo oraz nadzór autorski na etapie realizacji.

Zakres projektu obejmie również w razie potrzeby:

  • wykonanie niezbędnych modyfikacji i naprawy istniejącej estakady oraz wykonanie nowych słupów i podparć;
  • pozyskanie i przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rurociąg DN250/DN200 z rury stalowej będzie zaprojektowany napowietrznie na istniejącej estakadzie o długości ok. 1 500 m (w tym częściowo na ścianie hali produkcyjnej o długości ok. 270 m).

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury Zamawiającego. Główne wyzwanie to zaprojektowanie tej nowej części tak, aby możliwy był jej montaż / zabudowa bez konieczności przerywania pracy innych sieci zlokalizowanych na infrastrukturze (np. spawanie elementów w sąsiedztwie czynnego gazociągu).

Nowy rurociąg zastąpi istniejący, który zostanie wyłączony z ruchu po wybudowaniu i uruchomieniu nowego gazociągu. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się nasze Biuro Projektów i Konsultingu.