ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi...

PROJEKTOWANIE: Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652 / 2023

PROJEKTOWANIE: Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652 / 2023

27.04.2023 podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na aktualizację dokumentacji projektowej na zadaniu: „Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652”.

Aktualizowana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz obwodnicy m. Filipów. Przebudowanych zostanie ok. 28 kilometrów drogi, która jednocześnie zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię. Eksperci SAFEGE Z NASZEGO Biura Projektów i Konsultingu będą świadczyć usługi projektowe oraz pełnić nadzór autorski na budowie.

Jest to kolejna, trzecia, okazja do współpracy z tym zamawiającym. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i turystycznej regionu, co będzie miało realny wpływ na jego rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia mieszkańców.

O nowym projekcie napisały także media: