ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: GTR (Górny Taras Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os....

PROJEKTOWANIE: GTR (Górny Taras Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina) / 2020 - 2021

PROJEKTOWANIE: GTR (Górny Taras Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina) / 2020 - 2021

24.07.2020 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na rozszerzenie i aktualizację dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „GTR (Górnym Tarasie Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina)”.

W ramach inwestycji przebudowane będzie zarówno torowisko, jak i drogi wzdłuż GTR. W zakres prac wejdzie m.in.:

  • kompletna przebudowa torowiska z siecią trakcyjną na całym odcinku,
  • budowa i przebudowa przystanków tramwajowych oraz tramwajowo-autobusowych z zapewnieniem przejścia w poziomie jezdni,
  • rozbudowa ronda Żegrze,
  • przebudowa fragmentów ulic kolidujących z trasą tramwajową,
  • przebudowa stacji prostownikowej Żegrze oraz stacji transformatorowej ENEA,
  • przebudowa i budowa chodników oraz dróg rowerowych,
  • budowa monitoringu wizyjnego,
  • budowa i przebudowa infrastruktury (oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektryczneji telekomunikacyjnej),
  • budowa sieci do nawadniania terenów zielonych.

Przygotowywana przez naszych specjalistów z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE dokumentacja obejmie odcinki: od ul. Kórnickiej do os. Lecha przedłużenie ul. Pleszewskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania z ulicami Kaliską i Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) rozbudowę ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła

Podstawowym założeniem jest wykonanie aktualizacji pierwotnego projektu celem uzyskania decyzji SRID dla obiektu, który będzie uwzględniał wybudowaną w okolicy infrastrukturę. Aktualizacja powinna zawierać dostosowanie rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz do standardów rowerowych miasta.