ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2015

PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2015

PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2015

Kontrakt z Miastem i Gminą Serock na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica – Jadwisin”.

W ramach tego zadania opracowane zostaną dwa odrębne projekty budowlano-wykonawcze:

  • projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jasnej w Jachrance wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi,
  • projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Letniej, Jesiennej, Borowej, Wspólnej, drogi gminnej nr 180425W, Ustronnej, Zachodniej, Kuny Leśnej, Szczęśliwej, Dosińskiej, Zegrzyńskiej, Maciejki, Zielone Wzgórze, Perłowej, Sportowej, Turkusowej, Nasturcji, Pięknej, Brzozowej i Przygody wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi.

Zakres prac obejmuje również m.in.:

  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • wykonanie badań geotechnicznych po trasie kanalizacji,
  • uzyskanie zgód od wszystkich właścicieli na wejście w teren, po którym przebiegać będzie planowana inwestycja,
  • opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
  • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  • opracowanie informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
  • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.