ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do...

PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015

Kontrakt z Gminą Jabłonna na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ulicy Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową (os. Hepi) wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości.

Zakres prac projektowych objął:

  • Pozyskanie map do celów projektowych z granicami prawnymi i numerami ewidencyjnymi działek oraz wypisów z ewidencji gruntów.
  • Uzyskanie wszelkich uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę m.in. uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Legionowie.
  • Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego. Orientacyjne zakresy rzeczowe:

1. Długość kanału grawitacyjnego 2092 m
2. Długość kanału tłocznego 676 m
3. Pompownie 2 szt.
4. Przyłącza 109 szt.


Zaprojektowana sieć jest częścią większego opracowania i stanowić będzie początek sieci odprowadzającej ścieki z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej.