ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala...

PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018

PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018

13.07.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu”.

Zadanie to obejmuje następujące elementy:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczych zasilających obiekty na obszarze od nowej kotłowni w magazynie A do:

  • Budynku Dworca Morskiego,
  • Budynku Biurowego C,
  • Budynku Terminala Odpraw Granicznych.

2. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb projektu istniejących sieci cieplnych z wejściami do istniejących węzłów cieplnych.

3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

4. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

5. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.